Шаблон договору на надання послуг фіз фіз скачатьЗбитки, завдані замовникові невиконанням або неналежним виконанням договору про надання послуг за плату, підлягають відшкодуванню виконавцем, за наявності його вини, у повному обсязі, якщо інше не встановлено договором. Якщо підрядник вчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що завершення її у строк стає вочевидь неможливим, замовник має право відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків. Особливості договору ЦПХ Договір цивільно-правового характеру регламентується не трудовим законодавством, а виключно цивільним. Водночас на замовника покладається обов’язок сприяти підрядникові у виконанні роботи у випадках, в обсязі та в порядку, встановлених договором підряду.

Похожие записи: